« Úvod | Činnost blogu je dočas... »

Malá nenávist - část pátá

Petra poslala pátou část
Greg si přerovnal otisky šlápot před sebou. Povedlo se mu vypozorovat, že na obou místech činu byl stejný vzorek. Teď už jen zjistit, komu patří.
„Hej, frajere,“ zavolala na něj od dveří Annie. „Potřebuju s něčím pomoct.“
„S čím?“ otázal se Greg a rázem přestal věnovat šlépějím pozornost.
„Všichni se někam zdejchli a já potřebuju prohlídnout oblečení těch zastřelených lidí,“ vysvětlila Annie. „No a jak jistě víš, je toho tolik, že bych nad tím strávila zbytek mládí, kdybych to měla dělat sama.“
„Tak jo,“ přikývl Greg. „Ale zadarmo to nebude.“
Annie vytáhla z kapsy džínů peněženku a zalovila v ní. „Stačí dvacka?“
„Ale já nechci peníze,“ uculil se kriminalista. Jeho kolegyně se zatvářila, jako kdyby jí někdo praštil pánví po obličeji a vzadu v hlavě jí zablikalo výstražné světýlko. „A co by sis přál...?“
„Písničku,“ oznámil Greg zasněně.
„Co?!“
„Jo, písničku,“ zopakoval Greg. „To je to, co se zpívá, víš?“
„Já vím, co to je, ale netuším, co po mě chceš.“
„To je jednoduchý,“ vysvětloval Greg. „Zazpívej mi něco a já ti pomůžu.“
„Ty si snad děláš srandu,“ zasmála se Annie. „Něco tak praštěnýho můžeš vymyslet fakt jenom ty.“
„Takže mě odmítáš?“zatvářil se její kolega ublíženě.
„Copak můžu?“ hájila se a po chvilkovém výběru písně zpustila: ‚Close your eyes and I’ll kiss you, tomorrow I’ll miss you, remember I’ll always be true... And then while I’m away, I’ll write home every day, and I’ll send all my loving to you...‘“
“Stačí,” zarazil jí Greg. „Moc hezký. Tak ukaž, s čím chceš pomoct.“
„Davide!“ zavolala kriminalistka, načež se ve dveřích do místnosti objevil David Phillips. Před sebou strkal vozík naložený oblečením obětí z obou míst činu a za kupou věcí ho téměř nebylo vidět. Zaparkoval vozík u svítícího stolu a narovnal se.
„Dobře se bavte, děcka,“ popřál jim a zase odešel.
„Tak se na to vrhneme?“ otočila se Annie s úsměvem na Grega, který s nakrčeným obočím zíral na hromadu důkazů, které jim stejně nebudou k ničemu.
„Jdem na to,“ rozhodl po chviličce. Každý z nich si z jednoho pytle vytáhl oblečení, rozložil ho po stole a pátral. Greg zrovna podrobně prohlížel havajskou košili jednoho pána, tak podobnou některým součástem jeho vlastního šatníku, když mu něco káplo na ruku. Podíval se a spatřil kapku vody neznámého původu, jak si bezprizorně trůní na hřbetu jeho zápěstí. V tu chvíli začaly padat mléčně zkalené kapky na desku stolu. Annie si toho už taky všimla. Oba kriminalisté současně vzhlédli a jejich zraky utkvěly na podmáčeném, roztékajícím se stropě, z něhož padalo čím dál tím více vody a odnášela stále více zdiva a omítky.
„Z-zlato?“ vykoktal Greg.
„Jo?“ Anniin hlas byl neméně udivený a nechápavý.
„Seber ty hadry a mizíme.“ Jeho kolegyně okamžitě poslechla a stáhla šaty ze stolu. Sotva je stihla zastrčit zpět do důkazního pytle, strop se roztrhl a vyvalily se z něj hotové masy vody.
Dveře laboratoře se do dvou vteřin otevřely a dva kriminalisté, zmáčení od hlavy k patě, vyběhli ven. Otevřenými dveřmi na chodbu vytékala voda, zatímco ze stropů se stále valila další a další.
Z vedlejší laboratoře vyběhli Hodges s Henrym, kteří si okamžitě začali ždímat nasáklé pláště a mumlali něco o nespolehlivém potrubí.
„DNA nebude,“ oznámila Wendy, když vylezla ze své laboratoře, kde rovněž pršelo ze stropu. „Vyplavilo mi to mašinu. Konec zvonec.“
„Že by plošně prasklo potrubí?“ obrátila se Annie na Grega a začala si ždímat vlasy.
„To nevím, ale ty bys teď mohla do Miss Mokrý tričko,“ zazubil se Greg. Annie se rozesmála. Přestala, když se otevřely dveře do laboratoře audiovizuální analýzy a ven vyšel Archie. Jako opona se kolem něj rozestoupila kouřová clona.
„Zkratoval mi počítač,“ vysvětlil a zamával si pláštěm před obličejem ve snaze odehnat od sebe jedovatý kouř. „Voda musela natéct někam do kabelů. Teď mi tam spustil protipožární detektor a prší.“
„Na nás padaly Niagarský vodopády,“ trumfl ho Greg. „Kde je Catherine s Nickem a Rickem?“
„Šli se Sárou na oběd,“ zamumlal Archie. „Hele, bejt váma tak radši vypadnu. Ten kouř je toxickej.“
„Co se to tu děje?“ ozval se Grissomův hlas. Všichni se otočili a spatřili vedoucího noční směny stát v rameni chodby. Gil byl naprosto zkoprnělý, jen si sundal brýle z očí a zíral na mokrou spoušť.
„Trocha letního osvěžení,“ vysvětlil Greg a pokusil se vyklepat si vodu z uší.
„To koukám,“ vymáčkl ze sebe Gil.
„No ne, Grissome,“ zasmál se Ecklie, který stanul vedoucímu noční směny za zády. Tví lidi zdemolovali laboratoř. Znova,“ dodal potměšile.
David s Henrym se po sobě ohlédli. „No, my jsme sice šikovní, ale všechno si dokazovat nemusíme,“ pokrčil rameny Henry.
„Já jsem v tom nevinně,“ bránil se Archie.
„Proč by to dělali,“ shrnul to Gil a pozorným okem zkoumal stopy na stropě.
„Jo, já neměla důvod ničit si pracoviště,“ přidala se Wendy. „Přišla jsem o extraktor DNA. Potřebuju novej,“ oznámila andělským hlasem Gilovi.
„Potřebujeme nový extraktor DNA,“ obrátil se Gil na zástupce ředitele.
„Zařídím to,“ svolil Ecklie neochotně. „Morrisonová, máte průsvitný triko,“ zamumlal ještě a odešel. Greg si hrdinně stoupnul před náhle zmatenou kolegyni a vlastním tělem tak zabránil výhledu na to její.
„Běžte se převléknout,“ rozkázal Grissom svým lidem. „Nechci, aby se tu někdo nachladil z klimatizace. Až přijedou hasiči,, uzavřou přívod vody a provedou něco s tím kouřem.“
„Ne můj starej extraktor?“ sykl Greg na Wendy, když se rozcházeli.
Technička jen pokrčila rameny. „Ale víš, sloužil skvěle...“
Greg se zatvářil, jako kdyby byl vystaven plamenům pekelným a raději se vydal do šatny.

„To je vtip,“ vytřeštila oči Sára. U jednoho ucha se držela telefon, na druhém prst a snažila se zachytit něco z Grissomových slov. Warrick, Nick a Catherine se na ní tázavě dívali.
„Není,“ opáčil Gil na druhém konci. „Budeme si muset poradit.“
„To bude zábavný,“ ušklíbla se Sára. „Těch záznamů bude v archivech tři... no hodně.“
„Je to jediné pojítko, které zatím máme. Šaty obětí jsou znehodnocené, použít je nemůžeme.“
„No tě pic,“ protáhla Sára. Grissom zavěsil a ona se otočila zpět na zbylé tři kriminalisty. „Šikulkové kolegové vytopili laboratoř.“
Nick se zakuckal svým steakem a mohutným kašláním se ho snažil z dýchacích cest vydolovat. Warrick ho plochou dlaní přetáhl po zádech, až ho málem narazil obličejem do talíře. „Jsou v pořádku?“ zajímala se Catherine.
„Asi jo,“ přisvědčila Sára. „Ale Archieho prý málem trefil šlak, vyhořel mu počítač.“
„A jak máme najít toho našeho vojenskýho specialistu, to nevíš?“ otázal se Warrick a znovu Nicka praštil.
„Hledat v archivech,“ odvětila Sára. „Aspoň dokud nebude mít Archie novou hračičku. Jo, a zapomeňte na DNA. Wendy se taky koupala.“
„Do háje,“ vymáčkl ze sebe Nick, když přestal chrlit.

„Co mělo znamenat to ‚znova‘?“ chtěla vědět Annie. Právě s Gregem dorazila do šatny a snažila se najít ve své skříňce suché oblečení.
„Před pár lety tu byl taky poplach,“ vysvětlil Greg, ale ihned od tématu uhnul. „Máš co na sebe?“
„Hm...“ Annie zjistila závažný nedostatek své skříňky. „Nemám tu žádný náhradní triko. No jasný. To poslední jsem si vzala tehdá... vzpomínáš si, jak jsem s Warrickem prolejzala ty stoky za Stripem a Sára nás navigovala po vysílačce?“
„Jo, slyšel jsem o tom,“ přikývl Greg a vykouzlil odkudsi ze své skříňky balíček černé látky. „Na, vem si tohle.“
„To přece nejde,“ vyhrkla jeho kolegyně, když ve věci identifikovala suchou černou bavlněnou košili. „To si oblíkni ty.“
„Já se na rozdíl od tebe neprocházel kanálem, takže tu oblečení mám,“ opáčil Greg. „Jen si to vem.“
„Tak díky,“ špitla Annie vděčně. Greg s úsměvem mávl rukou a otočil se k ní zády, aby si mohl sundat svou mokrou košili a navléct se do suché (jedné ze svých barevně vyšívaných z laboratorních let). Annie se však ani nepohnula. Jako u vytržení zírala na jeho záda. Viděla správně jizvy po popáleninách? Dala by krk na to, že ano. Sice staré, zarostlé, s největší pravděpodobností chirurgicky odstraňované a tudíž špatně viditelné, ale přesto popáleniny. Zasahovaly vršek Gregových zad a částečně i pravý bok. Annie se rychle odvrátila, aby neuvedla kolegu do rozpaků, ale i tak se jí hlavou proháněla otázkám jak k tomu Greg přišel.
„Jak ti padne?“ zeptal se Greg, když byl hotový, otočil se zpět na kolegyni a dobře si jí prohlédl. „Sluší ti.“
„No díky,“ zazubila se Annie a ohrnula si rukávy. „Mám to teda spíš jako minišaty.“
„To je jedno, aspoň že nenastydneš,“ opáčil Greg. Pak se ale zarazil. „Co to máš na ruce?“
„Prsty?“ zkusila to Anna, ale to už jí Greg chytil levou dlaň a přitáhl si jí k sobě blíž.
„Tohle neznám,“ prohlásil, když zkoumal zhruba čtyři centimetry dlouhou jizvu na hřbetu její dlaně. Otočil jí zápěstí vzhůru a zjistil, že jizva vede skrz.
„Strkala jsem ruku tam, kam jsem neměla,“ vysvětlila Annie ještě dřív, než se Greg stihl na něco zeptat. „Tam byl nůž a takhle jsem dopadla.“
„To muselo bolet,“ seznal Greg soucitně a pustil její ruku. Annie jí váhavě přitáhla zpět k tělu a pokrčila rameny.
„Spíš mě víc štvalo, že jsem tou rukou nemohla pohnout, ale už je to dávno.“
„Jak to, že jsem si toho nevšiml dřív?“ podivil se Greg. Jeho kriminalistické ego se cítilo uraženo.
„Naučila jsem se postarat o to, aby to vidět nebylo,“ odvětila kriminalistka a na kolegův nechápavý výraz dodala: „Make-up. Jak je vidět, není tak vodotěsnej, jak slibujou,“ zamračila se.
„Neboj, já to nikomu neřeknu,“ uklidnil jí Greg. „Je to tvoje věc.“

„No ne,“ podivila se Catherine, když dorazila s ostatními zpět na kriminálku. „Proč jezdit k moři, když ho máme v práci?“
„A mě tu Ecklie pořád nechce dovolit akvárko s rybičkama,“ posteskla si Sára.
Konečně přestal pršet strop. Začalo rozsáhlé odvodňování budovy a boj s jedovatým kouřem v Archieho laboratoři. Technik audiovizuální analýzy jen zdrceně sledoval, jak mu úklidová četa odváží zničený počítač.
„Grissi!“ zavolal Warrick na šéfa noční směny. Ten se otočil na patě a přišel k němu. „Jak se teď máme dostat těm vojenským záznamům?“
„Z jiného počítače,“ usoudil Grissom duchapřítomně.
„To by mě nenapadlo, ale kde ho seženeme?“ nevěděl Warrick.
„Archie dostane nový ještě dnes,“ řekl Grissom. „Jste první v pořadí, kdo na něj může.“
„Super,“ rozzářil se Nick. „Zahrajem si tu novou hru, co jsem si koupil.“
Všichni se rozesmáli, i Grissom se usmál. Když se mu rozezvučel telefon, vypadal dokonce pobaveně. Během ani ne minuty však zbledl a zkoprněle zavěsil.
„Co je, viděl jsi ducha?“ zeptala se Sára, i když věděla, že pravda bude jinde.
„Ducha ne, ale volal mi dispečink. Musíme evakuovat budovu.“
... konec, ale ne definitivní
21.02.2009 | Autor: Kačenka | stálý odkaz

Komentáře

3 komentářů:
  • 21.02. 18:19, Wendy

    Tak tohle mi teda bezvadně zvedlo náladu. Vytopená laborka, jak tě to proboha napadlo? Moc skvělá kapitolka, jen tak dál:-)

  • 21.02. 18:12, Cinka

    Jů, Greg má na zádech ty krásný jizvy, který jsme si mohli prohlédnout v díle 4x4. :-D Aspoň někoho napadlo, že by nějaký mohl mít. ;-) Jinak vytopení laborky nemá chybu. Taková sprcha musela bodnout. Nepřekvapuje mě, že měl Ecklie zas blbý kecy. Ale teda utopenej Archie neměl chybu. :-)) Jen mi je ho líto, že přišel o hračku. Ale dostane novou, takže je to v pořádku. A Wendy utopila Gregovo hračku. ;-) Parádní dílek. Moc líbit tuto. :-D

  • 21.02. 18:08, ivet(ewen)

    Hurááááááááááááá, povídečka!!! Já se nemohla dočkat, sem se už bálá, že si přestala psát... Je opět skvělá, nemůžu se dočkat pokráča.. ty hlášky Gregieho, Anie, Archie a další "laboratorní krysy"... No jsem zvědavá, proč se musí vyklízet budova... Prosím rychle pokráčo... Teď když nám stopli krimošku, potřebujem dopink o to víc...


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se